het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: taal en spraak

All words with first letter k
All words of June 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 June 2012 was:

(de) klets·ma·joor ()
= talkative person, twaddler, blabber

kletsen = to chitchat
majoor = major

Army chaplains in the Dutch army have the rank of major. Unlike other majors they don't command, but talk (as they preach), hence they are 'kletsmajoors'.

"Ondanks het verzoek om stilte bleef de kleine kletsmajoor doorbabbelen."
– in: De Telegraaf (2002)

"Wanneer er kletsmajoors zijn die, hoewel ongeschoold in de mathematische wetenschappen, toch menen een oordeel te mogen vellen over mijn stellingen en wanneer ze die stellingen durven aanvallen omdat ze strijdig zijn met een of andere passage uit de bijbel die ze voor hun doeleinden hebben verdraaid, dan kan me dat niets schelen."
– Jaffe Vink (citaat), in: Trouw (2006)