het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: dieren

All words with first letter s
All words of May 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 31 May 2012 was:

(de) sprink·haan ()
= grasshopper

springen = jump
haan = rooster

"We zagen hoe de inboorlingen die sprinkhanen pakten en de vleugels eraf haalden, ze op het vuur legden om ze te braden en ze opaten. Ze beduidden ons hetzelfde te doen, maar daar hadden wij geen trek in."
– Lennaert Nijgh, in: Het journaal van Bontekoe (1989)

"Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen, dat zij opkomen over Egypteland, en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft over gelaten."
– Exodus 10:12, in: Statenvertaling (1637)

"Groote zwarte sprinkhanen speelden op de mondharmonika en de uil sloeg zichzelf op zijn maag, want hij had geen trommel. Het was een belachelijk concert."
– Hans Christian Andersen, in: Sprookjes. Werelduitgave. Deel 1 (1928)