het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: op een houtje bijten

All words with first letter o
All words of May 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 May 2012 was:

op ei·gen hout·je ()
= on your own

op = on
eigen = own
houtje = small piece of wood, wooden stick

An explanation about the origin of the expression 'op eigen houtje': link

"Steeds meer Nederlanders gaan op eigen houtje naar het buitenland voor cosmetische operaties omdat die daar veel goedkoper zijn. Dat is echter niet zonder risico."
– in: De Telegraaf (2011)

"De oorlogen in het voormalige Joegoslavië hebben de Europeanen echter met de neus op de feiten gedrukt. De welvarende Europese Unie is niet in staat op eigen houtje gewapend in te grijpen in haar achtertuin. Daarvoor is de Unie afhankelijk van de Navo, met als onbetwistbare leider de Verenigde Staten, die de zaken nét iets anders inschatten."
– Joeri Boom, in: De Groene Amsterdammer (1999)