het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: geld

All words with first letter p
All words of May 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 May 2012 was:

per slot van re·ke·ning ()
= in/at the end, after all

per = at
slot = end
van = of
rekening = account

"Iemand had 135 miljoen gewonnen in een of andere loterij. In Engeland. Of strooiden ze dat soort berichten alleen maar rond om ons de miserabele zomer door te helpen? Het was per slot van rekening 17 graden, midden juli."
– in: Trouw (2011)

"We kunnen er omheen draaien, we kunnen optimisme en hoop voorwenden, we kunnen beweren dat het aan de Nederlandse uitgevers ligt, of aan de Nederlandse recensenten, aan het distributienet of aan een cultuur die meer op luisteren en zien dan op lezen is georiënteerd - we weten het wel: de Nederlanders zijn koloniaal en de Surinamers zijn onaangepast - maar het zijn per slot van rekening allemaal elegante smoezen voor het feit dat de Surinaamse literatuur gefaald heeft. De Surinaamse literatuur is mislukt."
– Anil Ramdas, in: De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea (2000)