het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: heden

Topic: tijd

All words with first letter h
All words of May 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 May 2012 was:

he·den·daags ()
= contemporary, present-day, of today

heden = present
dag = day

"De syntaxis van het 18e- en 19e-eeuwse Nederlands komt sterk overeen met die van het hedendaags Nederlands. Toch blijken er bij nauwkeurig toezien ook nog veel verschillen."
– M.C. van den Toorn e.a., in: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997)

"[Steven] Pinker laat zien dat het gevoel in de 'gewelddadigste eeuw ooit' te leven, op niets gebaseerd is. Hedendaags geweld wordt uitvergroot, terwijl genocide van weleer nog wel eens te boek staat als 'roemrijke overwinning'."
– Barbara Vreede, in: de Volkskrant (2012)