het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Topic: het menselijk lichaam
Topic: kleuren

All words with first letter r
All words of April 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 April 2012 was:

ros·sig ()
= reddish, red-haired

ros = color between red, yellow, and brown

"Maar als de rossige jonge Hollander met bolhoed en wandelstok haar ten huwelijk vraagt, wijst ze hem af."
– Margreet Fogteloo, in: De Groene Amsterdammer (2003)

"Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer te voorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd."
– in: Voorleesbijbel.nl