het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: grondverf

All words with first letter u
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 March 2012 was:

uit de verf ko·men ()
= to be expressed clearly, to be well-developed

uit = out of
de = the
verf = paint
komen = to come

"Studenten kunnen wel kiezen voor een specialisatie als mbo-leraar, maar die komt niet overal goed uit de verf."
– Hanne Obbink, in: Trouw (2012)

"Niet alle hoofdstukken zijn even goed uit de verf gekomen, want deze vrouw was niet in staat met haar fantasie aan te vullen waar haar algemene kennis van het onderwerp te kort schoot."
– Jo Daan, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1967)

"Goed muziektheater is de uitkomst van een geheimzinnig en gecompliceerd chemisch proces, waarin ongelijksoortige elementen met elkaar in een verband worden ondergebracht. Helaas leidt dat er in de praktijk meestal toe dat de discipline waar de maker zelf uit afkomstig is, het best uit de verf komt."
– Jacqueline Oskamp, in: De Groene Amsterdammer (1995)