het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter w
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 March 2012 was:

we·me·len (wemelde, gewemeld) ()
= to swarm, to crawl, to bristle

"Waarom wemelt het in de wereldliteratuur van jaloerse mannen en overspelige vrouwen?"
– Maarten van Buren, in: De Groene Amsterdammer (2006)

"In de 16 jaar dat James Joyce aan zijn laatste roman schreef, werd hij zó geplaagd door oogproblemen dat de eindtekst wemelde van de fouten."
– Robbert-Jan Henkes, in: NRC Handelsblad (2010)

"Aarde, lucht en water zijn vervuld van kleine schepselen, en wemelen van insekten, van wier tegenwoordig- of afwezigheid het bloote oog geene kennis draagt."
– in: Vaderlandsche Letteroefeningen (1829)