het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter b
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 March 2012 was:

(het) brod·del·werk ()
= bungle, botch

broddelen = to bungle (archaic)
werk = work

"En wil je voor dat broddelwerk soms nog geld hebben ook?"
– Henk van Kerkwijk, in: Komplot op volle zee (1969)

"Steeds meer schooldirecteuren zijn boos dat ze ongelooflijk hun best doen, maar te maken krijgen met broddelwerk van de inspectie."
– Herman Godlieb (citaat), in: de Volkskrant (2011)

"Er zijn weer 'Irish workers' actief in de kop van Noord-Holland. Volgens het Noordhollands Dagblad zijn de Ierse klusjesmannen vooral actief in Den Helder en omgeving. Ze bieden voor veel geld hun diensten aan, maar blijken slecht werk te leveren. Mensen die willen klagen over het geleverde broddelwerk, komen van een koude kermis thuis. De klusjesmannen zijn dan al vaak met de noorderzon vertrokken."
– in: De Telegraaf (2011)