het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 March 2012 was:

on·uit·staan·baar ()
= insufferable, unbearable, unbearably annoying

on- = un-
uitstaan = to endure, to stand
-baar = -able

"Sinds het begin van de jaren tachtig is Mick Jagger onuitstaanbaar. Vroeger hield ik van hem, maar het is twintig jaar geleden dat ik in zijn kleedkamer ben geweest."
– Keith Richards (citaat), in: Dagblad van het Noorden (2010)

"Op school was ik onuitstaanbaar, er waren maar een paar leraren die ik respecteerde en waar ik me aan de regels kon houden."
– in: De Telegraaf