het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: armoedig

All words with first letter a
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 March 2012 was:

ar·me·tie·rig ()
= wretched, poor

arm = poor
tieren = to thrive

"De lethargische, ex-alcoholverslaafde Kathy, die een armetierig baantje als schoonmaker heeft, ligt er voornamelijk in bed sinds haar man haar een jaar geleden verlaten heeft."
– Jan Pieter Ekker, in: de Volkskrant (2004)

"Ik heb me nooit met de geheelonthoudersbeweging kunnen identificeren, al is de voorstelling van te veel drinken mij altijd even weerzin- en meelijwekkend geweest als die van te veel eten, zoals ik het celibaat een armetierige oplossing vind ter beheersing van de 'lusten des vlezes'."
– Annie Romein-Verschoor, in: Omzien in verwondering (1970)