het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter v
All words of March 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 March 2012 was:

(de) voor·zie·nig·heid ()
= providence

voorzien = to foresee, to provide
-heid = -ness

"Flamboyant, zeer van zichzelf vervuld, ervan overtuigd een werktuig van goddelijke voorzienigheid te zijn, hield Wilhelmina 58 jaar stand op de Nederlandse troon, eerst als kind-koningin, met het bereiken der meerderjarigheid in 1898 in volle majesteitelijke glorie."
– Martin van Amerongen e.a., in: De Groene Amsterdammer (1999)

"Want als de voorzienigheid achter de vliegtuigcrash zat, welke betekenis heeft dan de wolk uit de vulkaan?"
– Ekke Overbeek, in: Trouw (2010)