het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter v
All words of February 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 February 2012 was:

ver·on·ge·lijkt ()
= wronged, aggrieved

verongelijken = to (do) wrong
ongelijk = wrong
gelijk = similar, right

"Dat is een bewuste keuze. Minister Hillen moet staan voor die keuze en niet steeds als een verongelijkt jongetje zeurend in de hoek gaan staan."
– Wassila Hachchi (citaat), in: de Volkskrant (2011)

"Maar zij, zij wachtte ook, al was 't alleen maar op een weerzien, een ontmoeten, nieuws, een brief. Verschrikt hield ze de adem in, die holle en verongelijkte stemming was dus verlangen."
– Victor E. van Vriesland, in: Onderzoek en vertoog 2 (1958)