het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: kleumen

Topic: het weer

All words with first letter v
All words of January 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 January 2012 was:

ver·kleu·men (verkleumde, verkleumd) ()
= to become cold and stiff

ver- = for-
kleumen = to make stiff (archaic)

"'Krantje, mevrouw?' De jongen die het vraagt staat duidelijk te verkleumen onder het afdak voor de supermarkt, maar zijn glimlach is hartverwarmend. Een kort praatje leert dat hij die dag al tien uur in touw is en nog niet veel succes heeft gehad met het werven van nieuwe abonnees voor het dagblad."
– José van der Sman, in: Elsevier (2010)

"O, wat een goed hart had die jonge Frederik. Hij zag geen arm mensch, dat hij niet trachtte te ondersteunen of te helpen. Op zekeren dag ontmoette hij eenen kleinen schoorsteenveger, die van koude verkleumd was, en bijna van honger stierf."
– Adriaan van der Hoop jrsz., in: De dierenwereld, in rijmpjes voor jonge kinderen (1860)