het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter o
All words of January 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 January 2012 was:

op·schie·ten (schoot op, opgeschoten) ()
= to shoot up, to grow fast
= to make headway, to hurry up

op = up
schieten = to shoot

"Een derde feministische golf is hard nodig, want zo schiet het niet op in de politiek en het bedrijfsleven."
– Neelie Kroes (citaat), in: De Groene Amsterdammer (2003)

"En goed bezien, is de wereld met de kerkhervorming en de protestantsche beweging nog niet veel opgeschoten, want in plaats van den roomschen dwang kregen we nu den protestantschen."
– K. Schilder, in: Om woord en kerk (1953)

"En ten andere zou deze soort van scherts, humor, satire aanstekelijk kunnen gaan werken en zou een al te ijverige studie van dit boek het gevolg kunnen hebben dat de humoristen als paddestoelen uit den grond opschoten om als in Hildebrand-Melchior's tijd (...), het heele land te vergiftigen."
– in: De Gids (1895)