het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter z
All words of December 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 December 2011 was:

zich ver·won·de·ren ()
= to be surprised, to be astonished, to wonder

zich = oneself
wonder = wonder
verwonderen = to astonish

"Er schijnt een schuchtere communis opinio te bestaan, dat Rembrandt geen paarden schilderen kon. Wellicht heeft men dit te beschouwen als een gril van het genie; een verklaring las ik er tenminste nooit van. En daar men een genie nu eenmaal niet graag compromitteert, zou het mij niet verwonderen, indien in menig Rembrandtboek over het verschijnsel zelf gezwegen werd."
– Simon Vestdijk, in: De Poolse ruiter (1963)

"In heldere, bezwerende gedichten verwondert Alexis de Roode zich over de almacht van de tikkende klok, fulmineert hij tegen verstreken jaren, omhelst hij de lange nachten, om zich ten slotte tegen de tijd aan te nestelen."
– in: Dagblad van het Noorden