het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Related: vermoedelijk

All words with first letter e
All words of November 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 November 2011 was:

een don·ker·bruin ver·moe·den heb·ben ()
= to have a strong suspicion, to know almost certain

een = a
donkerbruin = dark brown
vermoeden = conjecture, suspicion
hebben = to have

"Een onderzoek als dat van DNB en de Groningse universiteit is dan ook in de eerste plaats zelf een uiting van de tijdgeest: er wordt ontgoocheld iets vastgesteld waarvan men van tevoren al een donkerbruin vermoeden had."
– Bas Heijne, in: Hollandse toestanden (2005)

"Waar komt die belangstelling van het Westen voor Tsjetsjenië opeens vandaan? Want toen het 'echt oorlog' was, van 1994 tot 1996, toen honderdduizenden mensen stierven, hielden de westerse landen 'de ogen dicht'... Maar [hij] (...) heeft een donkerbruin vermoeden."
– in: de Volkskrant (1999)