het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: gunnen
Related: gunstig

All words with first letter g
All words of November 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 8 November 2011 was:

(de) gunst ()
= favour

"Er zijn dokters die vinden dat ze recht hebben op de gunsten van pillenfabrikanten, als een soort 13e maand."
– Piet Borst, in: NRC Handelsblad (2006)

"Het blijft natuurlijk wel de vraag of ideeën over nieuwe beleidsmaatregelen daadwerkelijk zullen worden overgenomen door regeringen. Hiervoor is een zekere druk uit de publieke opinie vereist. Deze druk kan voortkomen uit een sterke concurrentiestrijd tussen politieke partijen om de gunst van de kiezer, veel media-aandacht of een sterke betrokkenheid van burgers."
– Daniel Paarlberg, in: Blind (2006)

"Looft den HEER, want Hij is goed:
Looft Hem met een blij gemoed;
Want zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid."

– in: Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (1774)