het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: ongelovig

All words with first letter g
All words of November 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 November 2011 was:

goed·ge·lo·vig ()
= credulous

goed = good
geloven = to believe
gelovig = believing, faithful, religious

"In formele zin nemen de hoofdredacteuren van de New York Times en NRC Handelsblad een diametraal verschillend standpunt in: de eerste geeft toe te goedgelovig te zijn geweest ten aanzien van de Amerikaanse regering, de tweede ten aanzien van de vijand van Amerika, te weten Noord-Vietnam."
– J. A. A. van Doorn, in: Trouw (2004)

"Nu is het niet moeilijk een lezer met sterke verlangens te lokken met een verhaal en dat verhaal mag best slecht geschreven zijn. Goedgelovige lezers lezen slechte verhalen. Minder goedgelovige lezers lezen helemaal geen verhalen en als ze een verhaal lezen, stellen ze daaraan bijzondere eisen. Ze lezen goede schrijvers."
– Gerrit Krol, in: De schrijver, zijn schaamte en zijn spiegels (1981)