het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter v
All words of October 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 30 October 2011 was:

voor·ba·rig ()
= premature

voor = before
baren = to carry (archaic)
baren = to give birth

"[Ahmed] Aboutaleb is veel te voorbarig met het naar buiten brengen van zijn plannetje. Waarom niet eerst advies ingewonnen bij juristen? Waarom niet eerst de effecten door laten rekenen? Omdat, vrees ik, hij een imago van daadkracht wilde neerzetten."
– Christiaan Weijts, in: nrc.next (2009)

"Want ikzelf ben van oordeel dat ik uit de dienst behoor ontslagen te worden, als er blyken zal dat ik ligtvaardig, of zelfs maar voorbarig heb gehandeld."
– Multatuli (Eduard Douwes Dekker), in: Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy (1860/1992)