het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: gemakzucht

All words with first letter s
All words of October 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 October 2011 was:

(de) sen·sa·tie·zucht ()
= sensation hunger

sensatie = sensation
zucht = desire

"Echter de Franse rellen hebben naast een sociale ook een trivialere drijfveer: sensatiezucht en wat is er nou leuker dan je eigen brand op tv te zien?"
– Carlos (Carl Königel), in: Sargasso (2005)

"Anders dan het willen verstrekken van informatie lijkt hier sensatiezucht en effectbejag de voornaamste drijfveer te zijn geweest."
– in: Trouw (1997)