het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter a
All words of October 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 October 2011 was:

ach·ter de rug heb·ben ()
= to have had, to have sat through, to have finished

achter = behind
de = the
rug = back
hebben = to have

"De verkopers in die boekhandel zijn specialisten, hebben een universitaire opleiding achter de rug, weten beter dan wie ook wat er zich internationaal aan ontwikkelingen voordoet op hun vakgebied."
– Anthony Mertens, in: Literatuur (1995)

"De beslissing om te stoppen met de politiek is moeilijk en doet pijn, zegt de oud-minister, die naar eigen zeggen een moeilijke periode achter de rug heeft."
– Hans Klis, in: NRC Handelsblad (2011)