het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of October 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 October 2011 was:

van lot·je ge·tikt zijn ()
= to be crackbrained, to be insane

van = of
Lotje is a name
getikt = crazy, mad
zijn = to be

A Dutch article about the origin of the expression: link

"Zo'n jongen dacht dan natuurlijk 'die ene is gek, maar die andere ook... zijn ze nou allebei van lotje getikt, of hoe zit dat?'"
– Nelleke Rademaker, in: Trouw (1999)

"Ze moeten wel een beetje van lotje getikt zijn om de Linkspartei als gevaarlijk in te schatten."
– Volker Beck (citaat), in: De Groene Amsterdammer (2006)