het woord van vandaag

Category: afkorting

Related: bladzijde

All words with first letter z
All words of October 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 October 2011 was:

z.o.z. ()
= see on the other side, please turn this page

z.o.z. -> zie omme zijde
zie = see
om = around
zijde = side

"Omdat de brief als een doorlopend geheel wordt afgedrukt, zonder dat wordt aangegeven dat de briefschrijver aan een nieuw blad begint, doorschrijft in de kantlijn of iets dergelijks, zijn bladzijdecijfers en aanduidingen als 'z.o.z.' niet overgenomen."
– H.A. Wage, in: De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey (1995)

"Het slotgedicht, dat zich als een literaire ansicht uit Marokko lezen laat, begint bijvoorbeeld heel vitaal zo: 'Liefste hoe vergaat het deze zomer jou en onze ijsjesindustrie? Hier is het hel maar wel leuk om te zien die Sahara z.o.z.'"
– Peter de Boer, in: Trouw (1999)