het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter s
All words of September 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 September 2011 was:

stipt ()
= punctual, precise

stip = spot, dot

"In de microkosmos van de omheinde en door het Amerikaanse leger beheerste Groene Zone in Bagdad gebruiken de leden van het Iraakse parlement hun lunch altijd om stipt twee uur."
– Thomas Erdbrink, in: NRC Handelsblad (2006)

"Raadsleden, wethouders en de burgemeester van Epe ontvingen Willem Alexander met een lichte lunch. Stipt om half één stopte de zwarte Volvo van de prins voor het Kulturhus. De protocollen houden van een strak tijdschema."
– in: De Stentor (2011)