het woord van vandaag

Category: uitroep

Related: nou en

All words with first letter n
All words of September 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 September 2011 was:

nou en of ()
= you bet, very much so

nou = now
en = and
of = or

"'Mijn vader was een echte familieman. Hij was ook een echte patriot.' 'Patriot,' vraag ik, 'in de Sovjet-Unie?' 'Nou en of! Mijn vader hield erg van Azerbeidzjan. En ze hielden van mijn vader. Toen mijn vader na die WK-finale van 1966 terugkwam, stond de luchthaven vol met fans. Van de staat kreeg hij een flat en een Volga cadeau.'"
– Arthur Huizinga, in: De Groene Amsterdammer (2008)

"Toen hij weer zat, vervolgde Sint Nicolaas: 'Ik zie aan je neus dat je me het een en ander vragen wilt. Is dat zo?' 'Nou en of,' zei Paulus gauw, 'wat is Spanje voor een ding en waarom gaat u met dat grote schimmelbeest op reis en waarom blijft u niet rustig thuis als u al zo oud bent, in plaats van zulke geweldige reizen te maken en waarom...'"
– Jean Dulieu, in: Paulus de hulpsinterklaas (1952/1992)