het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: verkrampen

All words with first letter k
All words of September 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 September 2011 was:

kramp·ach·tig ()
= convulsive, spasmodical, jerky

kramp = cramp
-achtig = -like

"We kunnen uit dit verhaal één heel belangrijke les leren. Genialiteit, grootsheid of hoe we het ook noemen wordt altijd tegengewerkt door de middelmaat. De middelmaat die krampachtig vasthoudt aan de eigen verworven posities. In essentie is dat een beweging die ten grondslag ligt aan ons hele menselijke bestaan."
– Eric Bartels, in: de Volkskrant (2011)

"Ik word niet speciaal geroerd door gezinsportretten, integendeel, ik zie als eerste de krampachtige glimlach van de moeder, en de doffe blik in de ogen van het jongste zoontje, dat volgens zijn vader een stoethaspel is, en dat ook altijd wel zal blijven."
– Stephan Sanders, in: Vrij Nederland (2008)