het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter g
All words of September 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 September 2011 was:

gaan·de·weg ()
= gradually, little by little over time

gaan = to go
gaande = while going
weg = way, road

"Het verhaaltje is op het oog flinterdun, maar ontpopt zich gaandeweg tot een compacte thriller waarin de regisseur met genre speelt door spannende, nieuwe betekenissen toe te kennen aan geijkte motieven als seksuele obsessie, verraad, hebzucht en geweld."
– Gawie Keyser, in: De Groene Amsterdammer (2011)

"We beginnen met een rustige inloop. Ouders kunnen hun kinderen brengen en even bijpraten. De kinderen kunnen in een kringgesprek vertellen wat ze in de vakantie gedaan hebben. Ik heb groep 1/2. In groep 1 is het ook kennismaken. Gaandeweg de ochtend gaan we serieus aan de slag. Na een paar uur ben je de vakantie vergeten."
– Ans Schrijver (citaat), in: De Stentor (2011)