het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter g
All words of August 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 August 2011 was:

gon·zen (gonsde, gegonsd) ()
= to buzz

"In het dorp gonsde het van geruchten, maar het was onduidelijk onder welke omstandigheden haar zus was overleden."
– in: NRC Handelsblad (1998)

"Ver buiten de stad gonzen de bijen over de velden, en trillend van blijdschap buigt het slanke riet zich aan den oever van de vaart, als de warme adem van den zomerwind koozend langs den oever stoeit."
– Jan ten Brink, in: De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen (1893)