het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: aan de beterende hand zijn

All words with first letter b
All words of August 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 August 2011 was:

be·ter·schap ()
= improvement, recovery
= get well soon

beter = better
-schap = -ship

"Oh, hellup Catrien, da's balen ziek zijn! Ik wens je beterschap!"
– Hetty Huisman, in: Twitter (2011)

"De omwonenden van Schiphol klagen over lawaai en kerosinestank. Bij het krieken van de dag trillen ze uit hun bed als vliegtuigen vlak voor de start de motoren op vol zetten. Schiphol luistert vaak welwillend naar die klachten en belooft soms beterschap."
– Margreet Fogteloo & Joanne van den Eijnden, in: De Groene Amsterdammer (2005)