het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter i
All words of August 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 August 2011 was:

in de smie·zen heb·ben ()
= to notice, to have caught [someone's] eye

in = in
de = the
smiezen = cut wounds (uncertain origin; only plural form)
hebben = to have

See this link for more information about the origin of this expression:
link

"Je verzon smoesjes, maar wij hadden je in de smiezen."
– Opheffer (Theodor Holman), in: De Groene Amsterdammer (2010)

"'Laat maar,' zei Luitwieler tegen Sicilia. 'Die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Ze hebben ons natuurlijk al lang in de smiezen.'"
– Wim Hofman, in: Het Vlot (1989)