het woord van vandaag

Category: bijwoord

Related: alleszins
Related: enigszins
Related: geenszins

All words with first letter a
All words of July 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 30 July 2011 was:

an·ders·zins ()
= otherwise, in another way

ander = other
zin = direction (archaic meaning)

The s's in 'anderszins' come from the genitive case, i.e. 'anders zins'.

"Terwijl de meeste kamerleden met vakantie zijn of anderszins uit beeld, is [Joost] Eerdmans nog vrijwel dagelijks aan het Binnenhof te vinden."
– Peter Vermaas, in: De Groene Amsterdammer (2003)

"Voor elke gram vlees die ik mijn lezers aanbeveel wordt een jong dier van haar moeder gescheiden, getransporteerd, vetgemest, gevaccineerd, gecastreerd, onthoornd en anderszins gemarteld, naar het slachthuis vervoerd en geëlectrocuteerd danwel een metalen pin door het hoofd geschoten."
– Janneke Vreugdenhil, in: nrc.next (2006)