het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter w
All words of July 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 July 2011 was:

weg·mof·fe·len (moffelde weg, weggemoffeld) ()
= to spirit away, to smuggle away

weg = away
moffelen = to enamel, to envelop (not a commonly used word)

"Iedereen heeft moeite om feiten te onderkennen die men liever niet waar had gehad omdat ze niet stroken met de eigen theorieën en verwachtingen. Feiten waar men geen raad mee weet worden liefst genegeerd of weggemoffeld."
– Herman van Gunsteren, in: NRC Handelsblad (2008)

"De sociaaldemocraten moffelen electoraal verlies voor de buitenwereld graag weg met een feestje. Ook het forse verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen vierden ze met de woorden van toenmalig partijleider Wouter Bos dat de PvdA weer helemaal terug was."
– Aukje van Roessel, in: De Groene Amsterdammer (2010)