het woord van vandaag

Category: uitroep

Related: a.u.b.

All words with first letter w
All words of July 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 7 July 2011 was:

wa·blief ()
= excuse me, what are you saying

wat = what
believen = to please

The word 'wablief' is the shorthand form of 'wat belieft u'.

"En dan is er een Afrikaanse cactus die tijdens zijn bloei aasbloemen draagt. Dat zijn ook prachtige bloemen, alleen - die verspreiden de wat minder innemende geur van rottend vlees. Wablief? Rottend vlees! De vliegen, die daarvan geheel onwetend de bestuiving verzorgen, zijn er niet vanaf te sláán."
– in: BN DeStem (2008)

"Als een vreemde, met kennelijk onverstaanbare westerse tongval, in deze zondagse vrede de weg vraagt, is er eindelijk gespreksstof. 'Wablief? Wie zoekt u? Oh, maar zeg dat dan meteen! U zoekt Reneeke!'"
– Peter Vermaas, in: De Groene Amsterdammer (1998)