het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter u
All words of July 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 5 July 2011 was:

uit·ra·fe·len (rafelde uit, uitgerafeld) ()
= to ravel out

uit = out
rafelen = to ravel

"Bij pianist Robert Nasveld, evenwichtskunstenaar, worden akkoorden uitgerafeld tot langs elkaar dwarrelende tonen."
– Frits van der Waa, in: de Volkskrant (2011)

"Ik heb enkele fragmenten kunnen vinden die blijkbaar nog niet aan het licht waren gekomen, door geduldig puzzelen en uitrafelen."
– Willem M. Roggeman, in: Beroepsgeheim (1975)