het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of July 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 1 July 2011 was:

voor de hand lig·gen ()
= to be obvious, to be probable

voor = in front of
de = the
hand = hand
liggen = to lay

"Maar het ligt voor de hand dat Iran zijn rol op het internationale toneel in de eerste plaats zal gebruiken voor eigen nationale doeleinden."
– Theo van den Doel, in: NRC Handelsblad (2009)

"IQ is geen op zichzelf staande eigenschap maar is met allerlei andere variabelen te correleren. Zo blijkt IQ te maken te hebben met cognitieve vaardigheden en opleidingsniveau. Er zijn echter ook andere verbanden te leggen die minder voor de hand liggen en maatschappelijke implicaties hebben."
– in: Blind (2010)