het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: onverschilligheid

All words with first letter o
All words of June 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 30 June 2011 was:

on·ver·schil·lig ()
= indifferent, unaffected

on- = un-
verschil = difference

"De openbaar aanklager ergerde zich groen en geel aan de onverschillige houding van de jonge verdachte."
– in: De Stentor (2006)

"Hij vormt zijn dansers om tot hun eigen choreografen. Daarmee knaagt hij aan de funderingen van het klassieke ballet, maar dat laat hem onverschillig."
– Eva van Schaik, in: De Groene Amsterdammer (1996)