het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter t
All words of June 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 25 June 2011 was:

te·kort·schie·ten (schoot tekort, tekortgeschoten) ()
= to come/fall short, to not measure up (to)

te = too
kort = short
tekort = shortage, deficit
schieten = to shoot

"Veel Nederlandse studenten geneeskunde (55 procent) vinden hun medische kennis fors tekortschieten. Zij wijten dit aan de huidige universitaire leerprogramma's, waarin volgens hen beduidend minder aandacht zou zijn voor medisch-inhoudelijke kennis."
– René Steenhorst, in: De Telegraaf (2009)

"Volgens een eerder onderzoek van vier inspecties was de samenwerking tussen de hulpverleners en instellingen tekortgeschoten. De Jeugdgezondheidszorg, basisscholen, huisartsen, het Bureau Leerplicht en de Riagg zouden de problemen wel hebben gesignaleerd, maar geen actie hebben ondernomen."
– in: Trouw (2007)