het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: afvallen

All words with first letter a
All words of June 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 June 2011 was:

af·val·lig ()
= apostate, unfaithful

afvallen = to desert, to secede
af = away
vallen = to fall

"[Ehsan] Jami wil met zijn comité afvallige moslims helpen en de taboes in de moslimwereld over huiselijk geweld en schending van mensenrechten op de agenda zetten."
– in: Dagblad van het Noorden (2007)

"En, daarentegen, in de zuidelijke provinciën stond een man aan het hoofd der regeering, die alles in zich vereenigde wat noodig was om de onderworpene gewesten te bevredigen en de nog afvallige met geweld van wapenen of met lokkende woorden van verzoening te winnen."
– Robert Fruin, in: Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog (1899)