het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter b
All words of June 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 June 2011 was:

be·la·ta·feld ()
= out of your mind, fooled

la(de) = drawer
tafel = table

The word 'belatafelen' originates from the Dutch word 'belazeren' which means 'to fool'.

"De enscenering van de speelse pastorale 'As you like it' lijkt een ouderwetse demonstratie van: Shakespeare? Respect! Shakespeare spelen? Ho, de taal is genoeg! Shakespeare bewerken? Ben je belatafeld!"
– Hanny Alkema, in: Trouw (2010)

"En als ik een kwartiertje later bij m'n grootmoeder zit te koffiedrinken, verval ik telkens in gepieker: hééft die meid me nou belatafeld, ja of neen....?"
– Gerard van Eckeren, in: Onze Eeuw (1909)