het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter x
All words of June 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 8 June 2011 was:

xe·no·fo·bisch ()
= xenophobic, being afraid of strangers/foreigners

xenofobie = xenophobia

The word 'xenofobisch' originates from the Greek words ξένος (xenos), meaning stranger, and φόβος (phobos), meaning fear.

"Het lijkt wel een episode uit de tijd van de Culturele Revolutie. Toen had China zich hermetisch afgesloten van de wereld en heerste in het land een xenofobisch, hysterisch nationalisme."
– Anne Meydam, in: De Groene Amsterdammer (1996)

"De paniek die de pest veroorzaakte, leidde veelal tot anti-joodse en xenofobische sentimenten, alsmede tot de nodige hoeveelheid bijgeloof."
– Marijke Spies, in: De zeventiende eeuw (1990)