het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter m
All words of May 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 24 May 2011 was:

met het ver·keer·de been uit bed stap·pen ()
= to get out of bed on the wrong side (figuratively)

met = with
het = the
verkeerd = wrong
been = leg
uit = out (of)
bed = bed
stappen = to step

"Maar liefst 48 procent van de Nederlanders stapt 's ochtends wel eens met het verkeerde been uit bed. Vraag je het de partners, dan loopt dat percentage op tot 54 procent."
– in: De Telegraaf (2010)

"En hoewel het ontbijt regelmatig wordt betiteld als de belangrijkste maaltijd van de dag, besteden wij hier in deze kolom vrij weinig aandacht aan het ochtendmaal. Een gemiste kans, want een goed ontbijt kan zelfs de dag verlichten van hen die met het verkeerde been uit bed zijn gestapt."
– Stéphanie Versteeg, in: nrc.next (2011)