het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter m
All words of May 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 May 2011 was:

meest·al ()
= mostly, usually

"[In de steden] was het water van zulke slechte kwaliteit, dat je je leven daar liever niet aan waagde. Het gewone volk dronk bier en at meestal vis, terwijl wijn en vlees voor de meer welgestelde burgers waren."
– in: Dagblad van het Noorden (2009)

"(...) wanneer we spreken van zelfontplooiing doelen we meestal op de ontwikkeling van ons denkvermogen, niet op het leren dansen of timmeren."
– Steven Verseput, in: nrc.next (2009)