het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Origin: French

All words with first letter e
All words of December 2009
All words of 2009
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 December 2009 was:

en pas·sant ()
= in passing

This French expression is pronounced as in French.

"Fijn fietsen met Pinksteren om het frisse jonge groen uit alle twijgen te zien breken en en passant eens een blik op de pinksterbloemen te werpen. Maar zover de blik reikte was er geen pinksterbloem meer te bekennen, je kon niet eens zien waar ze gestaan hadden."
– Karel Knip, in: NRC Handelsblad (2000)

"Obama's concrete voorstellen zijn echter stuk voor stuk nuttig en belangrijk: een nieuw kernwapenreductieverdrag met de Russen, een nieuwe non-proliferatieronde en een nieuw mondiaal initiatief om ervoor te zorgen dat kernwapens niet in handen vallen van politieke en religieuze fanatici. En passant stelt hij de Russen een deal voor: het nucleaire raketschild wordt uit Europa teruggetrokken indien Iran afziet van een kernwapen."
– Aart Brouwer, in: De Groene Amsterdammer (2009)