het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter g
All words of May 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 May 2011 was:

ge·baat zijn bij ()
= to benefit from

baten = to avail
zijn = to be
bij = with

"Ik denk dat veel onderwijzers zijn gebaat bij objectieve informatie ter ondersteuning van hun eigen oordeel."
– Derk Walters, in: NRC Handelsblad (2009)

"Deze resultaten lijken erop te wijzen dat de rechtspraak gebaat zou zijn bij het loslaten van het bepalen van de vrijheid van de wil."
– Marleen Nagtegaal, in: Blind (2004)