het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter l
All words of May 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 May 2011 was:

lam·len·dig ()
= miserable

lam = paralyzed, unable to move
lende = loin

"Je hebt voor de vakantie, en je hebt na de vakantie. Voor de vakantie en na de vakantie zijn twee heel verschillende tijdperken. Voor de vakantie hobbelen we lamlendig en lusteloos voort, in de veilige wetenschap dat na de vakantie alles anders wordt."
– Wilma de Rek & Bert Wagendorp, in: de Volkskrant (2010)

"Voor de bende erop verdacht was, dóók Padu en maakte dat hij weg kwam. Het had geen zin om het tegen die hele troep op te nemen. Zeker niet als je je zo lamlendig voelde als hij op dat ogenblik."
– Miep Diekmann, in: Padu is gek (1957/1991)