het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter k
All words of April 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 April 2011 was:

krak·ke·mik·kig ()
= ramshackle

"Little Miss Sunshine is een anti-glamoureuze schets van Amerikaanse gewonemensendromen. Die gaan dan wel weer vaak over roem en klatergoud, zoals in het geval van de achtjarige Olive, die haar hele disfunctionele familie (...) in een krakkemikkige Volkswagenbus meesleept van Albuquerque naar Redondo Beach waar zij misschien wel de miss-titel uit de titel kan winnen."
– in: NRC Handelsblad (2006)

"Er gaan gigantische bedragen naar de verkleining van de klassen, zonder echt goede argumenten. Nooit is een duidelijke analyse op tafel gekomen over het verband tussen groepsgrootte en schoolprestaties, terwijl wel duidelijk is dat het huidige lesmateriaal krakkemikkig is."
– Eveline Brandt, in: De Groene Amsterdammer (1998)