het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: uitlachen

Topic: humor

All words with first letter t
All words of April 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 10 April 2011 was:

toe·la·chen (lachte toe, toegelachen) ()
= to laugh at someone

toe = at, to
lachen = to laugh

The difference between 'toelachen' and 'uitlachen' is that the first has a positive connotation, 'to enjoy someone and utter this by laughing', and the second has a more negative connotation, 'to ridicule someone and show this by laughing'.

"Een man kijkt me aan.
Hij is de eerste sinds ik weet niet hoe lang.
Ik word niet meer aangekeken; maar weggekeken, over het hoofd gekeken, dood gekeken. Het is een open blik; er zit niets beschuldigends of haatdragends bij. Je bent ook een mens, zeggen zijn ogen.
Dat weet ik, zeg ik terug met mijn ogen, maar de mensen maken geen mens van me. Dat zegt meer over de mensen dan over jou, lacht hij.
Ook in zijn lach zit niks beschuldigends of haatdragends.
Hij lacht me toe in plaats van weg.
Bedankt, sein ik.
Niks te danken, knikt hij."

– Johan Kelders (citaat), in: NRC Handelsblad (2007)

"Eindelijk, gij zijt daar? Welk geluk! Drie uren reeds, dat ik alleen ben en vruchteloos naar het kijkgat zie, of uw zoet gelaat mij niet zal toelachen."
– Hendrik Conscience, in: Moederliefde (1862/1912)