het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter o
All words of April 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 7 April 2011 was:

o·ver·hel·len (helde over, overgeheld) ()
= to lean over

over = over
hellen = to slope
helling = slope

"U voelt zich verwant met Thomas Mann, die zei dat een intellectueel naar rechts moet overhellen als het maatschappelijke bootje naar links overhelt. Maar vindt u niet dat het bootje nu weer te veel naar de andere kant overhelt?"
– Max Arian, in: De Groene Amsterdammer (1997)

"Er is bijna geen een letter die goed staat. De eene staat te hoog, de andere te laag, een derde helt over naar links, een vierde naar rechts, de eene letter is heel vet afgedrukt, de andere niet of bijna niet, kortom alles wijst erop, dat we hier te doen hebben met een der eerste proeven, die in Holland genomen zijn."
– B. Kruitwagen, in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1917-1918 (1918)