het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of February 2011
All words of 2011
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 February 2011 was:

oe·ver·loos ()
= shoreless, endless

oever = bank, shore
-loos = -less

"Juist deze groep zou gebaat zijn met een of ander plichtmatig kader in hun leven, als tegenwicht voor het oeverloze hedonisme van de adolescentie."
– Beatrijs Ritsema, in: Ons Erfdeel (1998)

"De meeste podcasts blijken oeverloos geleuter te bevatten, in erbarmelijke geluidskwaliteit bovendien."
– Herbert Blankesteijn, in: NRC Handelsblad (2005)